Ankstukų pagalbos linija Savanoriaukite Aukokite

Renginiai

Europos naujagimių priežiūros standartų pristatymas

2018m. Lapkričio 28d.

JT Vaiko teisių konvenciją ratifikavo 196 valstybės ir joje skelbiama, kad „vaikui, atsižvelgiant į jo fizinį ir psichinį nebrandumą, reikia ypatingos apsaugos ir priežiūros, taip pat atitinkamos teisinės apsaugos, tiek iki gimimo, tiek ir po jo“.
6 straipsnyje įtvirtinama, kad kiekvienas vaikas turi teisę gyventi, išgyventi ir vystytis. Be to, vaikai turi teisę būti globojami savo tėvų ir, kiek tai įmanoma, neturėtų būti su jais išskiriami (7 ir 9 straipsniai). Tačiau, vaiko teisių užtikrinimas realybėje išlieka dideliu iššūkiu.
Europos Parlamente lapkričio 28 dieną pristatomi Europos naujagimių sveikatos priežiūros standartai (European Standards of Care for Newborn Health) padedės užtikrinti šias teises nuo gyvenimo pradžios, tarnaudami kaip rekomendacija privalomiems standartams ir gairėms kurti bei įgyvendinti nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu.
Asociacija “Neišnešiotukas” prisidėjo prie šių standartų ruošimo.