Neišnešiotukų pagalbos linija Savanoriaukite Aukokite

Europos naujagimių sveikatos priežiūros standartai

Europos naujagimių sveikatos priežiūros standartai

Europai reikia naujų idėjų ir sprendimų, kaip išspręsti neišnešiotų ir sergančių kūdikių priežiūros skirtumus. Europos naujagimių sveikatos priežiūros standartų projektas pateikia tokį sprendimą, pateikdamas Europos etaloninius šios sveikatos priežiūros srities standartus.

Dėl savo tarpdisciplininio dėmesio ir tarptautinės darbo grupių sudėties projektas nustato naujus neišnešiotų ir naujagimių priežiūros etalonus ir gali tapti sektinu pavyzdžiu Europos ir pasaulio šalims. Apie 220 ekspertų iš daugiau nei 30 šalių sutiko skirti savo laisvalaikį šiam ambicingam projektui kelerius metus. Standartų paskelbimo metu 108 sveikatos priežiūros draugijos ir asociacijos bei 50 patronuojančių organizacijų priėmė Europos naujagimių sveikatos priežiūros fondo (angl. EFCNI) kvietimą oficialiai paremti naujai sukurtus standartus.

Taikant daugelio suinteresuotųjų šalių požiūrį, taip pat buvo atsižvelgta į tėvų, sveikatos priežiūros specialistų ir atitinkamų trečiųjų šalių perspektyvas, siekiant nustatyti dabartinę geriausią praktiką. Pramonės partneriai buvo įtraukti į projektą, paremdami jį finansiškai. Jų atstovai galėjo dalyvauti pirmininko komiteto posėdžiuose stebėtojo vaidmenyje ir buvo kviečiami dalytis savo žiniomis ir patirtimi nedarydami įtakos. Inicijuotas pacientų (tėvų) atstovų pacientams, tai tikras į pacientą orientuotas projektas ir pirmą kartą pacientai buvo įtraukti į absoliučiai kiekvieną standartų kūrimo žingsnį. Visi projekto dalyviai dirba kartu atviroje ir pagarbioje partnerystėje, kad atvertų kelią pokyčiams ir įtrauktų naujagimių sveikatą į tarptautinę ir nacionalinę darbotvarkę.

Pagrindinis standartų tikslas – suvienodinti naujagimių sveikatos priežiūros paslaugas visose Europos šalyse ir užtikrinti optimalią jų kokybę.

Standartai apima svarbiausius naujagimių sveikatos priežiūros klausimus ir yra suskirstyti į 11 rinkinių – temų:  nuo nėštumo, ligoninės laikotarpio iki mokyklinio amžiaus. Standartų temos:

 1. Gimdymas ir perkėlimas (angl. Birth and transfer);
 2. Vaiko raidos tęstinė priežiūra (angl. Follow up and continuing care);
 3. Pacientų sauga ir higienos praktika (angl. Patient safety and hygiene practice);
 4. Etiniai sprendimai (angl. Ethical decisions);
 5. Kūdikių maitinimas (angl. Nutrition);
 6. Švietimas ir mokymas (angl. Education and training);
 7. Naujagimių intensyvios terapijos skyriaus dizainas (angl. NICU design);
 8. Duomenų rinkimas ir dokumentacija (angl. Data collection and documentation);
 9. Medicininė priežiūra ir klinikinė praktika (angl. Medical care and clinica practice);
 10. Priežiūros procedūros (angl. Care procedures);
 11. Į kūdikį ir šeimą  orientuota priežiūra (angl. Infant and family-centred developement care).

2018 m. standartai buvo pristatyti Lietuvos Respublikos Seime. Jų svarba akcentuota 2022 m. vykusioje konferencijoje „Auginu Lietuvą“ Lietuvos Respublikos Prezidentūroje.

Politiniu lygmeniu Europos naujagimių sveikatos priežiūros standartų svarstymas paskatins naujas diskusijas, kurios gali padėti suabejoti esamomis struktūromis, nustatyti spragas ir trūkumus bei tobulinti nacionalinę sveikatos priežiūros sistemą. Norėdami perskaityti standartus ir sužinoti daugiau apie jų kūrimą, apsilankykite  EFCNI projekto svetainėje Europos naujagimių sveikatos priežiūros standartai. Projekto svetainėje taip pat galima rasti papildomos informacijos, pvz., projekto ataskaitą, informacinę brošiūrą ar socialinių tinklų grafiką.

Sieksime Europos naujagimių sveikatos priežiūros standartų vertimo į lietuvių kalbą ir įgyvendinimo Lietuvoje

Neišnešiotų naujagimių asociacija Neišnešiotukas sieks ir dirbs, kad standartai būtų išversti nacionalinę lietuvių kalbą. Esame įsitikinę, kad standartų vertimas į nacionalinę kalbą yra labai reikalingas ir būtinas pirmasis žingsnis. Tai viešasis valstybės interesas. Turėdami oficialų vertimą medikai, politikai, tarnautojai, tėvų organizacijos ir visos kitos suinteresuotos šalys galės pilnavertiškai susipažinti, įvertinti esamą situaciją ir išsigryninti norimą viziją, aktyviai kartu dirbti ir vienbalsiai daryti įtaką pokyčiams. Šiuo metu savo jėgomis esame išvertę  ir Lietuvos Respublikos Seime pristatę Raginimą veikti naujagimių sveikatai Europoje.

Džiaugiamės galėdami pranešti, kad neišnešiotų naujagimių asociacija „Neišnešiotukas“ nuo šiol yra įtaką teisėkūrai darantis subjektas. Vyriausioji tarnybinės etikos komisijos 2024 m. sausio 10 d. sprendimu Nr. KS-3 „Dėl Neišnešiotų naujagimių asociacijos „Neišnešiotukas“ ir asociaciją „Lyderė“ įrašyti į asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą“. Tai reiškia, kad oficialiai įgijome Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatyme numatytas teises bei pareigas ir dirbsime dėl teigiamų pokyčių Lietuvos teisinėje sistemoje. Pradėsime ilgą ir turbūt ne patį lengviausią, tačiau labai reikalingą ir prasmingą kelią – sieksime Europos naujagimių sveikatos priežiūros standartų įgyvendinimo Lietuvoje. Pagrindinis šių standartų tikslas – suvienodinti naujagimių sveikatos priežiūros paslaugas visose Europos šalyse ir užtikrinti optimalią jų kokybę. Standartai siūlo sprendimus daugeliui sveikatos priežiūros problemų, siūlo geriausios, mokslu grįstos patirties praktinį pritaikymą.

Sieksime standartų prieinamumo lietuvių kalba, bursime suinteresuotas šalis, išskirsime prioritetus ir dirbsime dėl teigiamų pokyčių mūsų mažiausiems.

Raginimas veikti naujagimių sveikatai Europoje

JT Vaiko teisių konvenciją ratifikavo 196 valstybės ir joje skelbiama, kad „vaikui, atsižvelgiant į jo fizinį ir psichinį nebrandumą, reikia ypatingos apsaugos ir priežiūros, taip pat atitinkamos teisinės apsaugos, tiek iki gimimo, tiek ir po jo“. 6 straipsnyje įtvirtinama, kad kiekvienas vaikas turi teisę gyventi, išgyventi ir vystytis. Be to, vaikai turi teisę būti globojami savo tėvų ir, kiek tai įmanoma, neturėtų būti su jais išskiriami (7 ir 9 straipsniai). Tačiau, vaiko teisių užtikrinimas realybėje išlieka dideliu iššūkiu.

Europos naujagimių sveikatos priežiūros standartai (European Standards of Care for Newborn Health) padeda užtikrinti šias teises nuo gyvenimo pradžios, tarnaudami kaip rekomendacija privalomiems standartams ir gairėms kurti bei įgyvendinti nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu. Europos ir nacionaliniai politikos formuotojai, ligoninių valdytojai, draudimo kompanijos, profesinės ir ligonių asociacijos bei pramonės atstovai turėtų dirbti kartu įgyvendinant šiuos standartus praktikoje ir užtikrinant kokybę, teisingumą ir orumą mūsų mažiausiems.

Todėl raginame imtis veiksmų:

Nustatyti, kurioms moterims gresia priešlaikinis gimdymas ir vengti perkėlimų, dėl kurių padaugėtų sergamumo bei mirtingumo atvejų ir mama su kūdikiu būtų atskirti, suteikiant gydymą specializuotuose perinatologijos centruose, kuriuose priežiūra motinoms ir naujagimiams teikiama vienoje vietoje.

Teikti moksliniais įrodymais pagrįstą sveikatos priežiūrą, panaudojant modernias sveikatos priežiūros technologijas ir įdarbinant pakankamai personalo. Tėvai visada turi gauti lengvai suprantamą informaciją apie gydymo ir priežiūros procedūras

Įdarbinti pakankamai specialistų, ypatingai slaugytojų ir akušerių, kad būtų užtikrinta optimali kūdikių priežiūra

Padėti naujagimių tėvams priprasti prie jų, kaip pagrindinių slaugytojų, vaidmens nuo pat patekimo į ligoninę, skatinti į vaiką ir šeimą orientuotą priežiūrą ir užtikrinti, kad tėvai galėtų 24 valandas per parą būti su savo kūdikiu.

Laikytis klinikinei aplinkai ir vidaus įrengimui taikomų gairių bei rekomendacijų, kad pažeidžiamas kūdikis patirtų kuo mažiau įtampos, ir suteikti tėvams bei šeimoms sąlygas, atitinkančias jų poreikius ir išsaugančias jų ir jų kūdikio privatumą.

Skirti reikiamus išteklius optimalios mitybos priežiūrai, atitinkančiai kūdikio individualius poreikius nuo pirmosios gyvenimo dienos. Motinos pienui visada turėtų būti teikiama pirmenybė, o žindymas skatinamas.

Skatinti bendrą sprendimų priėmimą tarp sveikatos priežiūros specialistų ir tėvų etiškai jautriose situacijose. Tai apima ir psichosocialinės pagalbos teikimą tiek tėvams, tiek sveikatos priežiūros specialistams viso proceso metu.

Remti koordinuojamas, specializuotas ir veiksmingas tolesnes ir nuolatines priežiūros paslaugas kūdikiams ir vaikams, kuriems vėliau gali kilti vystymosi sunkumų, o taip pat jų šeimoms. Tai apima tikslines ir moksliniais įrodymais paremtas prevencines priemones, padedančias optimizuoti vaikų sveikatą ir vystymąsi, kaip svarbų pagrindą visos šeimos sveikatai ir gerovei.

Užtikrinti pacientų saugą ir higienos praktikos laikymąsi, suteikiant moksliniais įrodymais paremtą informaciją, įrangą ir mokymus personalui, tėvams ir lankytojams. Tai apima pranešimo apie klaidas nenumatant baudų kultūros sukūrimą, siekiant pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir išvengti priežiūros bei gydymo procedūrų šalutinio poveikio.

Sudaryti ir pateikti nacionalinius ir bendrus Europos lyginamuosius duomenų rinkinius apie nėštumo, gimdymo, motinos, naujagimio ir vaiko sveikatos priežiūrą nuo pastojimo iki pilnametystės.

Užtikrinti nuolatinį švietimą ir mokymą visiems sveikatos priežiūros specialistams, teikiantiems sveikatos priežiūros paslaugas motinai ir naujagimiui, įskaitant reguliariai atnaujinamus mokymo planus ir komunikacijos bei bendravimo su tėvais mokymą

Sukurti nacionalines strategijų sistemas, skirtas sumažinti riziką prieš gimdymą, jo metu ir po jo.

Apibrėžti ilgalaikių sveikatos ir vystymosi rezultatų rodiklius ir sukurti kokybės matavimo priemones, kad būtų galima atlikti lyginamąją analizę ligoninėse ir šalyse bei tarp jų.

Remti motinų ir naujagimių sveikatos tyrimus, kurti ir įgyvendinti klinikines gaires ir protokolus, kad būtų užtikrinta įrodymais pagrįsta priežiūra, sumažintas mirtingumas ir sergamumas bei gerinama gyvenimo kokybė.