Neišnešiotukų pagalbos linija Savanoriaukite Aukokite

Privatumo politika

Šioje Neišnešiotų naujagimių asociacijos „Neišnešiotukas“, juridinio asmens kodas 302869488, koresp. adresas Naujakurių g. 41, Kuprioniškės LT13279, Vilnius (toliau – Asociacija) privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) yra pateikiama informacija apie tai, kaip Asociacija tvarko Jūsų asmens duomenis Jums naudojantis Asociacijos internetine svetainėje www.neisnesiotukas.lt (toliau – Interneto svetainė), kokie asmens duomenys, kokiu tikslu ir kaip yra naudojami. Privatumo politikoje taip pat rasite informaciją, kokias teises Jūs, kaip duomenų subjektas, turite ir kaip galite šiomis teisėmis pasinaudoti.

Asociacija gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarko Jūsų asmens duomenis vadovaudamasi galiojančiais asmens duomenų apsaugos teisės aktais, įskaitant 2016 m. balandžio 27 d. Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 („BDAR“), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (LR ADTAĮ) ir kitais Asociacijos veiklai taikomais teisės aktais. Ši Privatumo politika įgyvendina BDAR, LR ADTAĮ ir kitų teisės aktų nuostatas ir joms neprieštarauja.

Tam, kad būtų suteikta Jums aktuali informacija ar kad ši Asociacijos Privatumo politika atitiktų pasikeitusį teisinį reguliavimą, esant poreikiui, Privatumo politika gali būti keičiama bet kuriuo metu, todėl rekomenduojama kiekviena kartą Jums naudojantis Asociacijos Internetine svetaine susipažinti su Privatumo politikos nuostatomis.

Privatumo politika