Neišnešiotukų pagalbos linija Savanoriaukite Aukokite

Renginiai

Padėkos vakaras specialistams TIK TAU, TAU VIENAM Vilniuje

2023m. Sausio 31d.

Kaip galime atsidėkoti sveikatos specialistams už gelbėjamas ankstukų gyvybes? Didžiausia padėka – tai nuoširdi ir džiaugsminga emocija! Drauge su aktore @Valda Bičkute ir Mindaugu Valiuku gydytojams ir slaugytojoms padovanojome interaktyvų, humoro, poezijos ir kūrybos pilną vakarą TIK TAU, TAU VIENAM. Kūryba telkia, gydo ir paliečia kiekvieno širdis.

Dėkojame renginio remėjams @BIOKLAB už dovanėles renginio dalyviams!

Dėkojame savanoriams ir Valstybiniam Vilniaus mažajam teatrui. Foto: Jonas Staškauskas