Neišnešiotukų pagalbos linija Savanoriaukite Aukokite

Aktualijos

Lietuvos atstovas Tarptautinėje organizacijos tėvų taryboje

2019 02 01

Tėvų patariamoji taryba EFCNI veiklą pradėjo 2013 m. Organizacijos partneriai išrenka dešimt tarptautinių valdybos narių, kurie kartą per metus susitinka  aukščiausiojo lygio susitikime, kad aptartų būsimus etapus ir kaip juos įgyvendinti.

Mūsų dabartinę tėvų patariamąją tarybą sudaro atstovai iš Bulgarijos, Ganos, Graikijos, Vengrijos, Airijos, Ukrainos, JAV, Lietuvos, Šiaurės Airijos ir Portugalijos.

Skaityti daugiau čia.