Neišnešiotukų pagalbos linija Savanoriaukite Aukokite

Renginiai

9-toji kasmetinė Lietuvos Neonatologijos asociacijos konferencija

2015m. Balandžio 29d.

Lietuvos Neonatologijos asociacija, LSMU Neonatologijos klinika, VU Neonatologijos centras
Kas laukia gimusio per anksti

Konferencija skirta: gydytojams neonatologams, visų specialybių vaikų gydytojams, akušeriams ginekologams, akušerėms, reabilitologams, šeimos gydytojams, anesteziologams, visų specialybių slaugytojams, socialiniams darbuotojams.

2015-04-24
Viešbutis Europa Royale,
Kaunas, Miško gatvė 11
Programa
8.30-9.30 Registracija ir pasitikimo kava
9.30-9.40 Sveikinimo žodis
Pirmasis rytinis posėdis
Moderuoja dr. Dalia Stonienė, dr. Arūnas Liubšys
9.40-10.40 Patient and family centered individualized developmental care. Agneta Kleberg, Karolinska NIDCAP Training Center, Stokholmas, Švedija
10.40-11.40 Follow-up clinics and national follow-up guidelines for high-risk infants in Estonia. Liis Toome, Talino vaikų ligoninė, Estija
11.40 – 12.00 Kavos pertrauka
Antrasis rytinis posėdis
Moderuoja doc. Jūratė Buinauskienė, dr. Violeta Drejerienė
12.00-12.30 Kas laukia gimusio per anksti. Rasa Tamelienė, Kaunas
12.30-13.00 Labai mažos gestacijos naujagimių raidos rezultatai. Vilniaus universiteto Vaikų ligoninės patirtis. Laima Duksienė, Nijolė Vezbergienė, Vilniaus Universiteto Neonatologijos centras
13.00-13.30 Naujagimių ankstyvoji reabilitacija Vaikų ligoninėje. Laima Mikulėnaitė, Jovita Petrulytė, Juozas Raistenskis, Vilniaus universiteto Vaiko raidos ir Vaikų fizinės medicinos ir reabilitacijos centrai
13.30 – 14.30 Pietų pertrauka
Popietinis posėdis
Moderuoja prof. Nijolė Drazdienė, dr. Aušrelė Kudrevičienė
14.30-15.00 Ankstyvoji raidos sutrikimų diagnostika. Indrė Bakanienė, Kaunas
15.00-15.30 Ankstyvoji intervencija. D. Stankevičienė, Kaunas
15.30 – 16.00 Svarbiausia žinia: kengūros metodas. Julija Starik, Kaunas
16.00– 16.30 Lietuvos Neonatologijos asociacijos ataskaitinis pranešimas. Rasa Tamelienė, Lietuvos Neonatologijos asociacijos prezidentė
16.30 – 17.00 Diskusijos ir aptarimas
17.00 Pažmonys
Sertifikatai bus išduodami tik dalyvavusiems konferencijoje asmenims

Mokestis:
Iki 04.17
• Lietuvos Neonatologijos Asociacijos (LNA) nariams (Asmenys, vienerius metus nesumokėję Asociacijos nario mokesčio laikomi ne LNA nariais)
o Slaugytojoms 5 Eur
o Gydytojams ir rezidentams 10 Eur
• Ne LNA nariams:
o Slaugytojoms 10 Eur
o Gydytojams ir rezidentams 20 Eur
• Studentams nemokamai (skaičius ribotas)
Nuo 04.18
• Visiems 30 Eur
Į Dalyvio mokestį įeina:
Konferencijos dalomoji medžiaga,
Sertifikatas,
Kavos pertraukos,
Pietūs,
Pažmonys.
Studentams:
Konferencijos dalomoji medžiaga,
Kavos pertraukos.
Konferencijos sekretoriatas:
Evelina Krakauskienė, LSMUL Neonatologijos klinikos administratorė,
Kaunas, Eivenių 2, LT LT – 50009,
Tel. +37037 326796, mob.: 8 675 80662.
El. paštas: evelina.krakauskiene@gmail.com