Neišnešiotukų pagalbos linija Savanoriaukite Aukokite

Renginiai

Ankstyvosios diagnostikos ir prevencinių priemonių pritaikymas Ukmergėje

2018m. Lapkričio 7d.

Neišnešiotų naujagimių asociacija „Neišnešiotukas“ bendradarbiaudama su VŠĮ “Bendrystės galia”, kviečia dalyvauti seminare ir diskusijoje, kurioje bus paliestos trys esminės sritys, tiesiogiai liečiančios specialių poreikių vaikus ir jų šeimas: informavimas, emocinė pagalba visai šeimai, institucinės sistemos darbo efektyvumas.
ANKSTYVOSIOS DIAGNOSTIKOS IR PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ PRITAIKYMO ŠEIMAI GALIMYBIŲ PLĖTOJIMAS
REGISTRACIJA Į RENGINĮ
https://docs.google.com/…/1o29RYR9PcDOHF0slJsOVzUF…/edit
Vieta: Ukmergės miesto savivaldybė
PROGRAMA
9:30 – 10:00 Dalyvių registracija
10:00 – 10:10
Prisistatymas
Asta Radzevičienė
Asociacijos „Neišnešiotukas“ prezidentė
10:10 – 11:00
Asmeninės patirtys:
Žinia apie raidos sutrikimą: ką daryti? “pagalbos skambutis“
Dalia Kuliešienė
Asociacijos „Neišnešiotukas“ projektų vadovė
Socialinės iniciatyvos „Galių dėžutė“ įkūrėja
Edita Raubickaitė-Navickienė
Šiaulių apskrities cerebrinio paralyžiaus asociacijos pirmininkė
11:00 – 11:10 Klausimai
11:15 – 11:55
Specialiųjų poreikių turintis vaikas: į šeimą orientuota pagalba
Ieva Sidaravičiūtė
Medicinos psichologė
Vilniaus universiteto Vaikų ligoninės (VUVL) Vaiko raidos centras, Naujagimio raidos priežiūros komanda, Neonatologijos centras
11:55 – 12:05 Klausimai
12:05 – 13:10 Pietų pertrauka
13:10 – 14:30 Praktikumas „Dėl ko svarbu specialistui lavinti savo emocinį intelektą (EQ)“
Eglė Veršininienė
VšĮ „Medaproject“ steigėja
14:30 – 14:35 Pertrauka
APSKRITO STALO DISKUSIJA
14:35 – 16:30 Vaikų sveikatos priežiūros, kaip visumos veiksmų derinimo galimybės šeimoms. Specialistų bendravimo ir bendradarbiavimo įtaka šeimos įgalinimui
Bendradarbiavimo modelio tarp savivaldybių įstaigų bei jose esančių NVO, sprendžiančių šeimų, auginančių vaikus su specialiais poreikiais sukūrimas
APSKRITO STALO DISKUSIJA
2018 m. spalio 24 d., trečiadienis, 14:35 – 16:30 val.
Apskritojo stalo sueigos tikslas – sutelkti švietimo, sveikatos ir socialines paslaugas teikiančių pagalbos specialiųjų poreikių vaikams ir jų šeimoms, komandas
• Statistikos nagrinėjimas apie vaikų, turinčių SUP proporcijas Lietuvoje bei SP ir SUP sąvokos apibrėžimas.
• Tarpinstitucinio koordinavimo ir tarpžinybinio bendradarbiavimo vaidmuo, teikiant kompleksinę informacinę pagalbą.
• Sveikatos priežiūros funkcijos, kaip visumos veiksmų derinimo vertinimas.
• Specialistų bendravimo ir bendradarbiavimo įtaka šeimos įgalinimui.
• Holistinis požiūris, apimantis pagalbą vaikui ir informacijos teikimą bei švietimą jo tėvams.
• Pagalbos vaikui per informacinę pagalbą šeimai veikimo principas.
• Sutrikusios raidos vaikų tėvų lūkesčių ypatumai.
Darbo grupės diskusijos tikslas – pateikti rekomendacijas:
• dėl socialinių paslaugų perdavimo NVO: veiksmingas išteklių viešosioms paslaugoms teikti paskirstymas kompetentingai valstybės, savivaldybės įstaigoms ir jose veikiančioms NVO.
• Šiaulių miesto teikiamų paslaugų specialių poreikių vaikams ir jų šeimoms žemėlapio parengimas.
Projektą vykdo: Neišnešiotų naujagimių asociacija „Neišnešiotukas“