Neišnešiotukų pagalbos linija Savanoriaukite Aukokite

Renginiai

Švietimo pagalbos teikimas ir bendradarbiavimo galimybės

2019m. Kovo 26d.

Švietimo, mokslo ir sporto ministro Algirdo Monkevičiaus kvietimu asociacijos “Neišnešiotukas” atstovė ryšiams su visuomene Jolanta Grigorjevienė dalyvauja visuomeninių organizacijų susitikime-diskusijoje apie neįgaliųjų asmenų ugdymo ir švietimo pagalbos teikimą, bendradarbiavimo su nevyriausybiniu sektoriumi plėtros galimybes, kuriant saugią ir atvirą mokyklą bei siekiant kokybiškos įtraukties į švietimą.