Neišnešiotukų pagalbos linija Savanoriaukite Aukokite

Renginiai

Bendruomenės pagalba sunkumus patiriančioms šeimoms

2018m. Gegužės 4d.

Konferencijos metu su šeimomis dirbantys specialistai ir mokslininkai diskutuos apie socialinės pagalbos šeimai galimybes, įtraukiant organizacinius ir bendruomeninius išteklius.