Neišnešiotukų pagalbos linija Savanoriaukite Aukokite

Renginiai

Konferencija: Šiuolaikinis naujagimio priežiūros modelis

2018m. Gruodžio 11d.

Lietuvos Neonatologijos asociacija 2018-12-11 kviečia į konferenciją “Šiuolaikinis naujagimio priežiūros modelis – į šeimą orientuota naujagimio priežiūra”.Konferencija adresas:
viešbutis „Europa Royale“ Kaunas, Miško g. 11
Dalyviams bus išduodami 7 valandų trukmės LSMU sertifikatai, skirti visų specialybių gydytojams ir slaugos specialistams, reabilitologams, psichologams, akušeriams, studentams, socialiniams darbuotojams.
Sertifikatai bus išduodami tik dalyvavusiems konferencijoje asmenims.
Mokestis: iki lapkričio 30 dienos (imtinai)
· Nuo registracijos mokesčio atleidžiami pranešėjai ir pirmininkaujantys asmenys
· Lietuvos Neonatologijos Asociacijos (LNA) nariams (Asmenys, vienerius metus nesumokėję Asociacijos nario mokesčio laikomi ne LNA nariais)
o Slaugos specialistams 5 Eur
o Gydytojams, rezidentams ir studentamts 10 Eur
· Ne LNA nariams:
o Slaugos specialistams 15 Eur
o Gydytojams ir rezidentams 30 Eur
Nuo gruodžio 1 dienos
· Visiems 50 Eur
Į Dalyvio mokestį įeina:
Sertifikatas, kavos pertraukos, pietūs.
Konferencijos sekretoriatas: evelina.krakauskiene@gmail.com, tel.: +370 37 32 6796
Registracijai būtini duomenys: vardas ir pavardė, kontaktinis telefono numeris, elektroninio pašto adresas, darbovietė ar mokymosi įstaiga.
Registracijos mokestį mokėti:
Pavedimu į Lietuvos Neonatologijos asociacijos sąskaitą
AB Swedbank sąskaita LT77 7300 0101 5626 3439, banko kodas 73000
Nurodyti mokėjimo paskirtyje už konferenciją „Šiuolaikinis naujagimio priežiūros modelis – į šeimą orientuota naujagimio priežiūra“, dalyvio vardą, pavardę, darbovietę ir elektroninio pašto adresą. Pažymėti ar LNA narys ar ne narys.