Neišnešiotukų pagalbos linija Savanoriaukite Aukokite

Renginiai

Konferencija Lietuvos Respublikos Seime

2018m. Lapkričio 15d.

Konferencija skiriama vaikų sveikatos priežiūros, kaip visumos veiksmų derinimo galimybių šeimoms, bei specialistų bendravimo ir bendradarbiavimo įtakai šeimos įgalinimui, aptarti. Jos tikslas – supažindinti su Europos naujagimių sveikatos priežiūrai skirtais standartais. Pristatyti programas, orientuotas į ankstyvą rizikos atpažinimą vaikystėje ir prevencinį darbą su šeimomis, auginančiomis vaikus su specialiais ugdymosi poreikiais (SUP).
Registracija į konferenciją būtina:
https://docs.google.com/…/1K52w4lXR3iATaT54Cxkz3uI…/edit
Kontaktinis asmuo:
Asta Radzevičienė 861557028
Giedrė Rakauskienė 869964547

KONFERENCIJA – DISKUSIJA
EUROPOS NAUJAGIMIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS STANDARTŲ VIZIJA. ANKSTYVOSIOS DIAGNOSTIKOS IR PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ PRITAIKYMO ŠEIMAI GALIMYBIŲ PLĖTOJIMAS
2018 m. lapkričio 15 d.
Spaudos konferencija:
LR Spaudos konferencijų salė, II r. 212
Konferencijos vieta:
Lietuvos Respublikos Konstitucijos salė
(I rūmai, 3 a., Gedimino pr. 53, Vilnius)
PROGRAMA
10:00 – 10:30 Spaudos konferencija
Spaudos konferencijų salė, II r., 212
Moderatorė Eglė Veršininienė,
VŠĮ „Meda project“ įkūrėja
10:00 – 11:00 Dalyvių registracija
Konstitucijos salė
11:00 – 11:05 Sveikinimo žodis
Monika Navickienė,
Lietuvos Respublikos Seimo narė
11:05 – 11:15 „Europos naujagimių sveikatos priežiūros standartų vizija“
Asta Radzevičienė,
Neišnešiotų naujagimių asociacijos „Neišnešiotukas“ prezidentė
11:15 – 11:30 „Neišnešiotų naujagimių sveikatos iššūkiai ir pasekmės gyvenime“
Prof. dr. Rasa Tamelienė,
Neonatologijos asociacijos prezidentė,
KLSMU Neonatologijos klinikos vadovė
11:30 – 11:45 „Aktualūs motinos ir vaiko sveikatos priežiūros bei tarpžinybinio bendradarbiavimo klausimai, siekiant užtikrinti specialiųjų poreikių turinčių vaikų gerovę“
Anželika Balčiūnienė
SAM Asmens sveikatos departamento
Specializuotos sveikatos priežiūros skyriaus patarėja
11:45 – 12:00 „Specialiųjų poreikių vaikų integracija į į visuomenę: iššūkiai ir pagalbos galimybės“
Jovita Petrulytė,
Vaiko raidos centro vadovė, VULSK filialas
12:00 – 12:15 „Sistema į šeimą, o ne šeima į sistemą. „Galių dėžutės“ vizija“
Dalia Kuliešienė
Asociacijos „Neišnešiotukas“ projekto vadovė,
Socialinės iniciatyvos „Galių dėžutė“ įkūrėja
12:15 – 12:45 Pietų pertrauka
12:45 – 14:00 Apskritojo stalo diskusija
“Vaikų sveikatos priežiūros, kaip visumos veiksmų derinimo galimybės šeimoms, auginančioms vaikus su specialiais poreikiais: tarpdisciplininis tarnybų bendravimas ir bendradarbiavimas kuriant koordinuotai veikiančios kompleksinės pagalbos modelį valstybėje“
Moderatorius
Eglė Veršininienė,
VŠĮ „Meda project“ steigėja

DISKUSIJA
2018 m. lapkričio 15 d., 12:45 – 14:00 val.
Apskritojo stalo diskusijos tikslas – keisti požiūrį į specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP) sąvoką per ankstyvąjį rizikos atpažinimą, stiprinant NVO, dirbančių su specialiųjų poreikių (SP), specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP) vaikais ir jų šeimomis bei atstovaujančių jų interesams institucinius gebėjimus, teikiant konkrečius pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo ir piliečių įtraukimo į sprendimų priėmimo procesus, nubrėžti schemą-modelį ir pateikti ją SADM:
1. Viešąją paslaugų teikimo sistemą struktūrizuoti į koordinuotai veikiančią pagalbos specialistų (sveikatos, švietimo, socialinės apsaugos) komandą, kuri kvalifikuotai teiks paslaugas šeimoms auginančioms specialiuosius ugdymosi poreikius (SUP), specialiuosius poreikius (SP), ar kitą negalios formą turinčias atžalas.
2. Struktūrizuotą viešojo sektoriaus teikiamų paslaugų kokybę stiprinti baigtinėmis NVO sektoriaus paslaugomis.
3. Įtraukti šeimas auginančias SUP, SP, ar kitas negalios formas turinčias atžalas į sprendimų priėmimo viešajame sektoriuje.
4. Sukurti ir patvirtinti schemą – naujų, kokybiškų paslaugų teikimą užtikrinantį modelį.
5. Suformuoti atstovų komandą, kuri koordinuos naujos schemos sisteminį įgalinimą.
PARODA „GIMĘ SU GENIJAUS ŽYME“
2018 11 14 – 2018 11 30
Renginio metu bus pristatoma paroda, skirta Pasaulinei neišnešiotų naujagimių dienai (lapkričio 17 d.) minėti, atkreipiant dėmesį į neišnešiotų ir sergančių naujagimių iššūkius ir pagalbos galimybes
Moto
„Kiekvienas mūsų yra genijus, bet jeigu žuvį vertinsime pagal jos nesugebėjimą įlipti į medį, ji visą gyvenimą nugyvens manydama, jog yra kvaila“ – Albertas Enšteinas (ankstukas)
Idėja
Tiek apie genijus, tiek apie anksčiau laiko gimusius sakoma – „aplenkęs laiką“. Pernelyg anksti gimę žmonės turi kitą požiūrį į supančią aplinką, kitu kampu geba matyti, jausti, suvokti. Tai žmonės, kuriuose reikia ieškoti ne ligų, o genialumo apraiškų. Neretai mes, būdami tėvais, nesugebame įvertinti ir pastebėti tam tikrų vaiko polinkių, gebėjimų, galų gale ignoruojame jautrias charakterio savybes, tam tikrus norus. Juk dažniausiai trokštama, kad mažylis būtų – „kaip visi“. Ankstukas toks nėra ir nebus. Jis – ypatingas vaikas.
Tikslas
Skatinti tėvus atrasti neišnešiotuose kūdikiuose daugiau negu ligas; tikėti ir pasitikėti savo vaiku, skatinti bei ugdyti jame užgimusį talentą, kelti dvasią; visuomenei formuoti pozityviąją poziciją apie neišnešiotus naujagimius; sutelkti gausią neišnešiotukus remiančią bendruomenę: šeimas, medikus, politikus, rėmėjus. Siekti iš esmės pagerinti neišnešiotų naujagimių priežiūrą regionuose.
Dalyviai
Anksčiau laiko gimę vaikai, įkūnijantys žymiausius pasaulio ankstukus: Vinstoną Čerčilį, Albertą Einšteiną, Isaoką Niutoną, Napaleoną Bonapartą, Aną Pavlovą, Pablo Pikaso, Marką Tveną, Styvą Vonderį ir kt.
Trumpai
Lietuvoje kasmet apie 1600 arba maždaug 6 proc. visų naujagimių gimsta gerokai anksčiau laiko. Tai didžiausia naujagimių pacientų grupė ir jos skaičius kasmet vis didėja.
Neišnešiotukams reikia: išmokti verkti, kvėpuoti, žysti, reguliuoti šilumą, kad galėtų regėti spalvotą pasaulį ir sveikai vystytis. Labai svarbi tinkama neišnešotuko raidos priežiūra iki mokyklinio amžiaus.
Neišnešiotukų tėvams reikia: suteikti tinkamą pagalbą visai šeimai esant netikėtam gyvenimo atvejui susilaukus ankstuko.
Visuomenei reikia: daugiau sužinoti apie priešlaikinio gimdymo riziką ir pavojus, neišnešiotų naujagimių vystymąsi, adaptacijos bendruomenėje problemas, palaikyti tėvus ir medikus.
Organizatorius: Neišnešiotų naujagimių asociacija „Neišnešiotukas“